Numbers - Skapa egna formler

background image

Skapa egna formler

Även om det finns många snabba sätt att lägga till formler som utför enkla
beräkningar (se ”Utföra beräkningar direkt” på sidan 123” och ”Använda fördefinierade
snabbformler” på sidan 124”) kan du få större kontroll genom att lägga till formler med
hjälp av formelverktygen.

background image

Om du vill läsa om

Gå till

Så här använder du formelredigeraren till att
arbeta med en formel

”Lägga till och redigera formler med
formelredigeraren” på sidan 126

Använd formelfältet när du arbetar med en
formel

”Lägga till och redigera formler med
formelfältet” på sidan 127

Använd funktionsbläddraren till att snabbt
lägga till funktioner i formler när du använder
formelredigeraren eller formelfältet

”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128

Upptäcka en felaktig formel

”Hantera fel och varningar för formler” på
sidan 130