Numbers - Elementen i formler

background image

Kapitel 6

Använda formler i tabeller

123

=SUMMA(A2:A10): En formel som använder funktionen SUMMA till att addera
värdena i ett cellintervall (nio celler i den första kolumnen).
A2:A10: En cellreferens som refererar till värdena i cellerna A2 till A10.

Om du vill läsa om

Gå till

Direkt visa summan, medel, minimivärdet,
maximivärdet och antalet värden i markerade
celler och, om du vill, spara formeln som används
till att få fram dessa värden