Numbers - Jämförelseoperatorer

background image

Jämförelseoperatorer

Du kan använda jämförelseoperatorerna till att jämföra två värden i formler.
Jämförelseoperationer returnerar alltid värdena SANT eller FALSKT.

När du vill bestämma om

Använd den här
jämförelseoperatorn

Om t.ex. A2 innehåller 20 och
B2 innehåller 2 blir resultatet
av formeln

Två värden är lika

=

A2 = B2 returnerar FALSKT.

Två värden är olika

<>

A2 <> B2 returnerar SANT.

Det första värdet är större än
det andra värdet

>

A2 > B2 returnerar SANT.

background image

När du vill bestämma om

Använd den här
jämförelseoperatorn

Om t.ex. A2 innehåller 20 och
B2 innehåller 2 blir resultatet
av formeln

Det första värdet är mindre än
det andra värdet

<

A2 < B2 returnerar FALSKT.

Det första värdet är större än
eller lika med det andra värdet

>=

A2 >= B2 returnerar SANT.

Det första värdet är mindre än
eller lika med det andra värdet

<=

A2 <= B2 returnerar FALSKT.

Textsträngar är större än siffror. Exemplet ”hallå” > 5 returnerar TRUE.

SANT och FALSKT kan jämföras med varandra men inte med siffror eller textsträngar.
SANT > FALSKT och FALSKT < SANT eftersom SANT tolkas som 1 och FALSKT tolkas
som 0. TRUE = 1 returnerar FALSE och TRUE = ”NågonText” returnerar FALSE.

Jämförelseoperationer används i första hand i funktioner som OM, som jämför två
värden och sedan utföra andra operationer beroende på om jämförelsen returnerar
SANT eller FALSKT. Om du vill veta mer väljer du Hjälp > iWork formler och funktioner
Hjälp eller Hjälp > iWork formler och funktioner – Användarhandbok.