Numbers - Använda operatorer i formler

background image

Använda operatorer i formler

Använd operatorer i formler till att utföra aritmetiska beräkningar och till att jämföra
värden:

Â

Aritmetiska operatorer utför aritmetiska beräkningar, som addition och subtraktion,
och returnerar numeriska resultat. Läs ”Aritmetiska operatorer” på sidan 135” för mer
information.

Â

Jämförelseoperatorer jämför två värden och returnerar SANT eller FALSKT. Läs
”Jämförelseoperatorer” på sidan 135” för mer information.