Numbers - Skapa nya tabellstilar

background image

Skapa nya tabellstilar

Du kan skapa en ny tabellstil genom att formatera om en tabell och spara
formateringen som en tabellstil.

120

Kapitel 5

Arbeta med tabellstilar

background image

Kapitel 5

Arbeta med tabellstilar

121

Så här skapar du en ny tabellstil:

1

Följ anvisningarna i ”Ändra attributen för en tabellstil” på sidan 119” för hur du skapar

de visuella effekter du vill använda.

2

Markera tabellen, klicka på pilen till höger om valfri stil på panelen Stil och välj sedan

Skapa ny stil.

3

Ange ett unikt namn för den nya tabellstilen och klicka sedan på OK.

Den nya tabellstilen visas nu på panelen Stilar och kan användas på valfri tabell i
kalkylbladet.

Om du vill göra den nya tabellstilen tillgänglig i andra kalkylblad skapar du en
mall med kalkylbladet. Läs ”Spara ett kalkylblad som en mall” på sidan 38” för mer
information.