Numbers - Använda tabellstilar

background image

Använda tabellstilar

När du har använt en tabellstil på en tabell kan du ändra valfri formatering som
definieras av tabellen. En sådan ändring kallas ett undantag. Om du senare tilldelar
tabellen en annan stil kan du behålla eller ta bort de undantag du skapat.

Så här använder du en tabellstil:
Om du vill ersätta en tabells befintliga stil och ta bort alla undantag klickar du på pilen

m

till höger om stilen du vill använda och väljer Rensa och använd stil.
Du kan också välja Format > Använd tabellstil igen.
Om du vill ersätta en tabells befintliga stil men behålla alla undantag markerar du

m

tabellen och klickar sedan på ett stilnamn på panelen Stilar till vänster i fönstret. Du
kan också markera en tabell, klicka på pilen till höger om stilen du vill använda och
sedan välja Använd stil.
Du kan också dra ett stilnamn från panelen Stilar till en tabell. Tabellen behöver inte
vara markerad om du gör så.
Om du vill ersätta stilen för alla tabeller på ett blad men behålla alla undantag drar du

m

ett stilnamn från panelen Stilar till en bladsymbol på panelen Blad.