Numbers - Fylla tabellceller automatiskt

background image

Fylla tabellceller automatiskt

Med autofyllning kan du använda innehållet i en eller flera celler till att automatiskt
fylla i värden i intilliggande celler.

Så här fyller du tabellceller automatiskt:
Du klistrar in innehållet och fyllningen från en cell i intilliggande celler genom att

m

markera cellen och sedan dra markören Fyll (en liten cirkel i cellens nedre högra hörn)
över de celler du vill klistra in.
Eventuella data, cellformat, formler och fyllning för den markerade cellen klistras in,
men kommentarer klistras inte in. Om någon av målcellerna innehåller data skrivs de
över med det värde du kopierar.
Du klistrar in innehållet och fyllningen från en cell i en eller flera celler i samma rad

m

eller kolumn genom att markera två eller flera intilliggande celler och välja något av
följande:
Infoga > Fyll > Fyll åt höger: Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen
längst till vänster.
Infoga > Fyll > Fyll åt vänster: Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i
cellen längst till höger.
Infoga > Fyll > Fyll uppåt: Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen
längst ner.
Infoga > Fyll > Fyll nedåt: Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen
längst upp.
Eventuella data, cellformat, formler och fyllning för den markerade cellen klistras in,
men kommentarer klistras inte in. Om någon av målcellerna innehåller data skrivs de
över med det värde du kopierar.
Du kan också lägga till värden i celler baserat på värdemönster. Om t.ex. en cell

m

innehåller en veckodag eller en månad kan du markera cellen och sedan dra åt höger
eller nedåt om du vill lägga till nästa veckodag eller månad i den intilliggande cellen.

84

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

85

Du skapar nya värden baserade på numeriska mönster genom att markera två eller
flera celler innan du drar. Om t.ex. två markerade celler innehåller 1 och 2 läggs
värdena 3 och 4 till när du drar genom de två intilliggande cellerna. Och om två
markerade celler innehåller 1 och 4 läggs värdena 7 och 10 till när du drar genom de
två intilliggande cellerna (värdet ökas i steg om 3).
Automatisk fyllning leder inte till att cellerna i gruppen kopplas samman. När du har
fyllt i värden automatiskt kan du ändra cellerna oberoende av varandra.