Numbers - Lägga till kommentarer till tabellceller

background image

Lägga till kommentarer till tabellceller

Använd kommentarer när du vill registrera information om tabellceller.

Så här arbetar du med kommentarer:
Du lägger till en kommentar för en cell genom att markera cellen och klicka

m

på Kommentar i verktygsfältet eller välja Infoga > Kommentar. Skriv text i
kommentarrutan.
Du flyttar en kommentar genom att dra den.

m

Du gömmer alla kommentarer genom att välja Innehåll > Göm kommentarer. En gul

m

markör visas i de tabellceller som har en kommentar.
Du gömmer en kommentar genom att klicka på minimera-knappen (-) överst till
vänster i kommentarsrutan eller genom att klicka på kommentarsmarkeringen. Du kan
tillfälligt visa en gömd kommentar genom att placera pekaren övanpå markeringen.
Du visar alla kommentarer genom att välja Innehåll > Visa kommentarer.

m

Du visar en gömd kommentar genom att klicka på markören för kommentaren.
Du raderar en enskild kommentar genom att klicka på X uppe till höger i

m

kommentarrutan.
Du tar med kommentarer vid utskrift genom att visa de kommentarer du vill skriva ut

m

och sedan välj Arkiv > Skriv ut.