Numbers - Lägga till bilder eller färger i tabellceller

background image

Lägga till bilder eller färger i tabellceller

Du kan lägga till grafik eller färger i enskilda tabellceller eller i en hel tabell.

Så här lägger du till en bild eller färg i en tabellcell:

1

Markera cellen.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på tabellgranskaren.

3

Du lägger till en bild genom att välja Bildfyllning från popupmenyn Cellbakgrund.

Läs ”Fylla ett objekt med en bild” på sidan 237” för mer information.

background image

4

Du lägger till en bakgrundsfärg genom att välja Fyllningsfärg eller Övertoningsfyllning

från popupmenyn Cellbakgrund. Läs ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på
sidan 235” och ”Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)" för mer
information.