Numbers - Använda längdformatet i tabellceller

background image

Använda längdformatet i tabellceller

Använd längdformatet för värden som beskriver tidssteg, som veckor, dagar, timmar,
minuter, sekunder och millisekunder.

Du definierar ett längdformat genom att markera en eller flera celler, välja Längd från
popupmenyn Cellformat i formatfältet och sedan ange formatet med cellgranskaren.

Så här definierar du ett längdformat för markerade celler med cellgranskaren:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Om cellgranskaren inte redan är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och

sedan på knappen för cellgranskaren.

3

Välj Längd från popupmenyn Cellformat.

4

Använd reglaget Enheter till att välja de enheter du vill visa för ett längdvärde.

Som förval visas timmar, minuter och sekunder (h, m och s).
Du väljer en viss enhet genom att dra vänster eller höger sida av reglaget mot mitten
tills det inte kan bli kortare. Klicka sedan i mitten av reglaget och dra det över enheten
du vill använda.
Om du vill välja fler än en enhet ändrar du storlek på reglaget och drar tills det
befinner sig över de enheter du vill använda.

5

Välj ett visningsformat från popupmenyn Format.

100

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

101