Numbers - Definiera heltalselementet för ett anpassat numeriskt format

background image

Definiera heltalselementet för ett anpassat numeriskt format

Med heltalselementet kan du anpassa hur heltal visas i en tabellcell.

När du har lagt till ett heltalselement till ett anpassat numeriskt format kan du markera
det, klicka på formatets visningstriangel och använda alternativen i popupmenyn till
att anpassa elementets visningsattribut.

Läs ”Skapa ett anpassat numeriskt format” på sidan 106” om du vill veta hur du lägger
till ett heltalselement.

Så här använder du popupmenyn för heltalselementet:
Du visar eller gömmer tusentalsavdelaren genom att välja Visa avgränsare eller Göm

m

avgränsare.
Du visar nollor eller mellanslag framför heltalet när det har färre än ett visst antal siffror

m

genom att markera ”Visa nollor för siffror som inte används” eller ”Använd mellanslag
för oanvända siffror". Öka eller minska sedan antalet nollor eller mellanslag som visas
före formatfältet. Det gör du genom att välja Lägg till siffra, Ta bort siffra eller ”Antal
siffror” från popupmenyn eller genom att använda uppåt- eller nedåtpiltangenten till
att ange antalet siffror.

108

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

109

När du väljer

Det här värdet

Visas så här

Visa avgränsare

10000000

10.000.000

Göm avgränsare

10000000

10000000

”Visa nollor för siffror som inte
används” och ställer in ”Antal
siffror” till 6

100

000100