Numbers - Ändra ordning på, byt namn på och radera anpassade cellformat

background image

Ändra ordning på, byt namn på och radera anpassade cellformat

Du hanterar anpassade cellformat i dialogrutan för hantering av anpassade cellformat.
I dialogrutan visas alla tillgängliga format i dokumentet.

Så här hanterar du anpassade cellformat:

1

Om dialogrutan för hantering av anpassade cellformat inte är öppen öppnar du den

genom att klicka på Hantera format i dialogrutan för anpassade format eller välja
Format > Hantera anpassade cellformat.

2

Gör något av följande:

Byt namn på ett anpassat format genom att dubbelklicka på formatet och skriva in dina
ändringar.
Sortera om anpassade format i popupmenyerna genom att markera ett format och
sedan klicka på en av pilarna under listan för att flytta formatet uppåt eller nedåt i
listan.
Radera ett anpassat format genom att markera ett format och sedan klicka på
raderingsknappen (–) under listan.

3

Spara ändringarna och stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

background image

118

I det här kapitlet kan du läsa om hur du använder tabellstilar

till att snabbt och konsekvent ändra utseendet på tabeller.

Numbers-mallarna innehåller en mängd olika tabellstilar som du kan använda direkt.
Du kan också ändra mallstilarna och skapa egna stilar.

Använda tabellstilar

Du kan använda olika visuella egenskaper till att skilja olika tabeller åt i ett Numbers-
kalkylblad. Du kan t.ex. formatera en tabell som innehåller indata och uppskattade
värden med en blå bakgrund och matchande ramar, och formatera en annan tabell
som innehåller beräknade resultat med en grå bakgrund och matchande ramar.

Det enklaste sättet att ändra utseendet på en tabell är att använda en tabellstil på den.
Tabellstilar är också ett bra sätt att se till att tabellerna blir konsekvent formaterade.
En tabellstil är en fördefinierad formatering du kan använda på en tabell med bara ett
musklick. I en tabellstil är följande attribut fördefinierade:

Tabellbakgrunden (färg och bild) och dess opacitet

Â

Strecket, färgen och opaciteten för den yttre ramen för vanliga celler, och för den

Â

yttre ramen för rubrikrader, rubrikkolumner och sidfotsrader
Bakgrunden (färg eller bild och opacitet) och textattributen för tabellceller, inklusive

Â

rubrikceller och sidfotsceller

Om du vill läsa om

Gå till

Formatera en tabell med en tabellstil

”Använda tabellstilar” på sidan 119

Ändra en tabells stil

”Ändra attributen för en tabellstil” på sidan 119
”Kopiera och klistra in tabellstilar” på sidan 120

Ändra en tabells förvalda tabellstil

”Använda den förvalda tabellstilen” på sidan 120

5