Numbers - Ändra ett anpassat cellformat

background image

Ändra ett anpassat cellformat

Så här ändrar du anpassade format och tillämpar ändringarna på tabellceller:
Du ändrar ett element kopplat till ett anpassat format som har tillämpats på celler

m

genom att markera cellerna och klicka på Visa format i cellgranskaren.
Om du vill radera ett element markerar du elementet i formatfältet och trycker sedan på
backstegstangenten.
Om du vill lägga till ett element drar du ett element till formatfältet.
Om du vill flytta ett element drar du det till önskad plats i formatfältet.
Om du vill omdefiniera ett element klickar du på elementets visningstriangel och väljer
sedan ett alternativ från popupmenyn.

När du har gjort dina ändringar gör du något av följande:

Om du vill spara det ändrade formatet och använda det i markerade celler med

Â

samma namn klickar du på OK och sedan på Ersätt.
Om du vill spara det ändrade formatet som ett nytt format och använda det i

Â

markerade celler ändrar du formatnamnet klickar sedan på OK.
Om du vill använda det ändrade formatet i omarkerade tabellceller markerar du

Â

cellerna och väljer namnet på formatet från popupmenyn Cellformat i formatfältet
eller från menyn Cellformat i cellgranskaren.

116

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

117

Om du vill byta namn på ett anpassat format använder du dialogrutan för hantering

m

av anpassade cellformat. Du visar dialogrutan genom att klicka på Hantera format
på panelen för anpassade format eller genom att välja Format > Hantera anpassade
cellformat. Sedan dubbelklickar du på namnet, skriver in dina ändringar och klickar på
OK.
När du ändrar namnet på ett anpassat format förblir det gamla namnet associerat
till celler där det använts och det gamla namnet tas bort från listan över anpassade
format. Om du vill associera det nya formatet med de här cellerna markerar du cellerna
och väljer det nya namnet på formatet från popupmenyn Cellformat i formatfältet eller
från menyn Cellformat i cellgranskaren.