Numbers - Använda det avancerade formatet i tabellceller

background image

Använda det avancerade formatet i tabellceller

Använd det avancerade formatet till att visa siffror med en exponent med basen 10.
Exponenten visas efter bokstaven ”E". I det avancerade formatet visas t.ex. värdet 5,00
som 5,00E+00. Och värdet 12345 visas som 1,23E+04.

Du definierar ett avancerat format som visar två decimaler genom att markera en eller
flera celler, klicka på knappen Cellformat i formatfältet och sedan välja Vetenskapligt
från popupmenyn.

102

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

103

Använd cellgranskaren till att styra antalet decimaler ytterligare.

Så här definierar du ett avancerat format för en eller flera celler med cellgranskaren:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

3

Välj Avancerat från popupmenyn Cellformat.

4

Du anger hur många decimaler som visas i fältet Decimaler.