Numbers - Formatera tabellcellsvärden för visning

background image

Formatera tabellcellsvärden för visning

Du kan använda ett format på en cell så att värdet i cellen visas på ett visst sätt. Du kan
t.ex. använda formatet för valutavärden för celler så att en valutasymbol (t.ex. €, ¥ eller
$) visas efter talen i cellerna.

När du använder ett cellformat ställer du bara in hur värden i cellen visas. När värdet
används i formler används det faktiska värdet, inte det formaterade värdet. Enda
undantaget är när för många siffror följer efter ett decimaltecken då talet avrundas.

Så här arbetar du med cellformat:
Du använder ett cellformat genom att markera en eller flera celler och sedan välja

m

format via formatfältet eller popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.
Om du vill lägga till ett värde i en tom cell som har ett format markerar du cellen och

m

skriver ett värde. Formatet används när du lämnar cellen.

background image

Om du raderar ett värde från en cell med ett format raderas inte cellens format. Om du

m

vill radera formatet väljer du det automatiska formatet. Om du vill radera värdet och
formatet väljer du Redigera > Rensa allt.
När du har definierat ett cellformat kan du koppla det till flera celler genom att

m

använda automatisk fyllning. Läs ”Fylla tabellceller automatiskt” på sidan 84” för mer
information.
Om du vill visa det oformaterade innehållet i en cell som har formaterats, markerar du

m

cellen och tittar på det faktiska värdet i formelfältet.

Använd cellformatet

När du vill

Läs mer här

automatiskt

Formatera cellen automatiskt
baserat på tecknen i innehållet

”Använda det automatiska
formatet i tabellceller” på
sidan 95

tal

Formatera visningen
av decimaltecken,
tusentalsavgränsare och
negativa värden

”Använda det numeriska
formatet i tabellceller” på
sidan 96

valuta

Formatera visningen av
valutavärden

”Använda valutaformatet i
tabellceller” på sidan 97

procent

Visa numeriska värden följt av
symbolen %

”Använda procentformatet i
tabellceller” på sidan 98

datum och tid

Formatera visningen av värden
för datum och tid

”Använda formatet för datum
och tid i tabellceller” på sidan 99

tidslängd

Formatera visningen av värden
för vecka, dag, timme, minut,
sekund och mikrosekund

”Använda längdformatet i
tabellceller” på sidan 100

bråkdel

Formatera visningen av delar av
värden som är mindre än 1

”Använda bråkdelsformatet i
tabellceller” på sidan 101

numeriskt system

Formatera visningen av siffror
med ett visst numeriskt system
(t.ex. decimaltal eller binärt)

”Använda formatet
för numeriskt system i
tabellceller” på sidan 101

avancerat

Formatera visningen av siffror
med en exponent med basen 10

”Använda det avancerade
formatet i tabellceller” på
sidan 102

text

Visa cellinnehållet exakt som du
skriver det

”Använda textformatet i
tabellceller” på sidan 103

cellreglage (kryssrutor,
skjutreglage, stegreglage
eller popupmeny)

Ange de specifika värden en cell
kan innehålla

”Använda kryssrutor,
skjutreglage, stegreglage och
popupmenyer i tabellceller” på
sidan 103

anpassa

Definiera ett eget cellformat

”Använda egna format
för visning av värden i
tabellceller” på sidan 105

94

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

95