Numbers - Formatera tabellcellsramar

background image

Formatera tabellcellsramar

Du kan ändra linjetjockleken och färgen för tabellcellsramar. Du kan också gömma
ramen för valfri cell.

Så här formaterar du tabellcellsramar:

1

Markera de cellramssegment du vill formatera. Läs ”Markera tabellcellsramar” på

sidan 58” för mer information.

2

Använda reglagen i formatfältet eller tabellgranskaren.

Klicka för att välja
en streckfärg.

Klicka för att välja en streckstil.

Klicka för att välja en linjetjocklek.

Popupmenyn Streck: Välj en streckstil. Välj Ingen om du vill gömma ramarna.
Linjetjocklek: Anger tjockleken för strecket.
Färgkälla: Välj en färg för strecket.

background image

När du klickar på färgkällan i formatfältet visas en färgmatris. Välj en färg genom att
klicka på den i färgmatrisen, eller klicka på Visa färger så öppnas fönstret Färger med
ytterligare färgalternativ.

När du klickar på färgkällan i tabellgranskaren öppnas fönstret Färger. Läs ”Fönstret
Färger” på sidan 24” om du vill veta mer om hur du använder det här verktyget.