Numbers - Dela upp tabellceller

background image

Dela upp tabellceller

När du delar upp tabellceller delas varje markerad cell upp i två lika delar, horisontellt
(rader) eller vertikalt (kolumner). Båda de nya cellerna får samma bakgrundsfärg eller
bakgrundsbild. All text som fanns i den ursprungliga cellen placeras i den översta
cellen eller cellen längst till vänster.

Så här delar du celler horisontellt eller vertikalt:

1

Markera en eller flera tabellceller. Om du vill dela upp en hel rad eller kolumn markerar

du alla celler i raden eller kolumnen.

2

Om du vill dela upp cellerna i rader väljer du Tabell > ”Dela upp i rader”. Om du vill dela

upp cellerna i kolumner väljer du Tabell > ”Dela upp i kolumner”.
Du kan också klicka på knappen Dela upp i tabellgranskaren.

3

Du kan skapa mindre och mindre enheter genom att upprepa steg 1 och 2 för de

uppdelade cellerna.

Om du vill slå ihop delade celler igen följer du anvisningarna i ”Slå ihop tabellceller” på
sidan 90".