Numbers - Ändra och hantera villkorsstyrd formatering

background image

Ändra och hantera villkorsstyrd formatering

Så här kan du göra:
Om du vill hitta alla celler i en tabell som har samma regler för villkorsstyrd

m

formatering som en viss cell markerar du cellen, klickar på ”Visa regler” i cellgranskaren
och sedan på ”Markera allt". Celler med samma regler markeras i tabellen.

Om du vill ta bort all villkorsstyrd formatering kopplad till celler i en tabell markerar du

m

cellerna, klickar på ”Visa regler” i cellgranskaren och sedan på Rensa alla regler.
Om du vill använda samma regler för villkorsstyrd formatering på celler i olika tabeller

m

markerar du en cell vars regler du vill återvända, väljer Redigera > Kopiera, markerar en
eller flera celler i en annan tabell och väljer sedan Redigera > Klistra in.
Om du vill lägga till eller ta bort en regel för villkorsstyrd formatering klickar du på

m

lägg till-knappen (+) eller radera-knappen (-) i fönstret Villkorlig formatering.
Om du vill ändra en regel ändrar du popupmenyalternativen, testvärdena eller

m

formateringen. Så här arbetar du med testvärden som är angivna som cellreferenser:
Radera ett testvärde som är en cellreferens genom att klicka i testvärdefältet och trycka
på backstegstangenten.
Ersätt en cellreferens med en annan genom att klicka i testvärdefältet och klicka på en
annan cell i samma tabell eller en annan tabell.
Ersätt ett testvärde som är en textsträng med en cellreferens genom att klicka i
testvärdefältet, klicka på den lilla blå cirkeln och sedan på en tabellcell.