Numbers - Markera en tabell

background image

Markera en tabell

När du markerar en tabell visas markörer runt tabellens kanter.

Så här markerar du en tabell:
Markera tabellens namn på panelen Blad.

m

Om ingen tabellcell är markerad flyttar du pekaren till kanten på tabellen. När pekaren

m

ändras till ett svart plus kan du markera tabellen genom att klicka.

Om en tabellcell eller ett ramsegment är markerat markerar du tabellen genom

m

att klicka på tabellmarkören uppe till vänster. Du kan också trycka på kommando-
returtangenten.