Numbers - Markera en rad eller kolumn i en tabell

background image

Markera en rad eller kolumn i en tabell

Använd referensflikarna till att markera rader och kolumner.

Så här markerar du en hel rad eller kolumn:

1

Markera en tabellcell så visas referensflikarna.

2

Gör något av följande:

Markera en kolumn genom att klicka på kolumnens referensflik (ovanför kolumnen).

Â

Markera en rad genom att klicka på radens referensflik (längst till vänster i raden).

Â