Numbers - Markera tabeller och tabelldelar

background image

Markera tabeller och tabelldelar

Du markerar tabeller, rader, kolumner, tabellceller och tabellcellsramar innan du arbetar
med dem.

Om du vill läsa om

Gå till

Markera tabeller

”Markera en tabell” på sidan 56

Markera en tabellcell

”Markera en tabellcell” på sidan 56

Markera en grupp tabellceller

”Markera en grupp tabellceller” på sidan 58

Markera en rad eller kolumn

”Markera en rad eller kolumn i en tabell” på
sidan 58

Markera cellramar

”Markera tabellcellsramar” på sidan 58