Numbers - Namnge tabeller

background image

Namnge tabeller

Alla Numbers-tabeller har ett namn som visas på panelen Blad och som du kan
välja att visa ovanför tabellen. Du kan byta, gömma och formatera det förvalda
tabellnamnet (Tabell 1, Tabell 2 osv.).

Så här arbetar du med tabellnamn:
Du ändrar namnet genom att dubbelklicka på det på panelen Blad och skriva in det

m

nya namnet.
Du kan också klicka i tabellen och ändra namnet med hjälp av tabellgranskarens
namnfält.
Två tabeller kan inte ha samma namn på ett och samma kalkylblad.
Om du vill visa en tabells namn på bladets arbetsyta klickar du i tabellen och väljer

m

Namn i formatfältet eller tabellgranskaren.

background image

Om du vill gömma tabellnamnet på kalkylbladet avmarkerar du Namn.
Om du vill ändra namnet som visas på arbetsytan markerar du tabellen och klickar

m

på tabellnamnet på arbetsytan för att aktivera namnet för ändring. Använd sedan
formatfältet, fönstret Typsnitt eller panelen Text i textgranskaren.
Om du vill öka avståndet mellan tabellnamnet och själva tabellen väljer du Namn

m

i tabellgranskaren, klickar på namnet och ändrar sedan avståndet för Efter stycke i
textgranskaren.