Numbers - Lägga till en tabell

background image

Lägga till en tabell

De flesta mallar innehåller redan en eller flera fördefinierade tabeller men du kan
också lägga till tabeller i ett Numbers-kalkylblad.

Så här lägger du till en tabell:
Klicka på Tabeller i verktygsfältet och välj en fördefinierad tabell från popupmenyn.

m

Du kan lägga till egna fördefinierade tabeller i popupmenyn. Läs ”Definiera
återanvändbara tabeller” på sidan 54” för mer information.
Välj Infoga > Tabell >

m

typ av tabell.

Du skapar en ny tabell baserad på en eller flera intilliggande celler i en befintlig tabell

m

genom att markera cellen eller cellerna, klicka och hålla markeringen och sedan dra
den till en tom yta på bladet. Om du vill behålla värdena från de markerade cellerna i
den ursprungliga tabellen håller du ner alternativtangenten samtidigt som du drar.
Läs ”Markera tabeller och tabelldelar” på sidan 56” om du vill veta hur du markerar
celler.
Om du vill skapa en ny tabell baserad på en hel rad eller kolumn i en befintlig

m

tabell klickar du på den referensflik som hör till raden eller kolumnen, håller ner
musknappen, drar raden eller kolumnen till en tom yta på bladet och släpper sedan
fliken. Om du vill behålla värdena i kolumnen eller raden i den ursprungliga tabellen
håller du ner alternativtangenten samtidigt som du drar.