Numbers - Kopiera tabeller mellan iWork-program

background image

Kopiera tabeller mellan iWork-program

Du kan kopiera en tabell från ett iWork-program till ett annat.

Tabellen behåller sitt utseende, alla data och andra attribut men vissa Numbers-
funktioner stöds inte i de andra programmen:

Rader och kolumner som är gömda i Numbers tas bort.

Â

Kommentarer som lagts till för Numbers-tabellceller kopieras inte.

Â

background image

Så här kopierar du en tabell från ett iWork-program till ett annat:

1

Markera tabellen du vill kopiera. Läs ”Markera en tabell” på sidan 56” för mer

information.

2

Välj Redigera > Kopiera.

3

I det andra programmet anger du en insättningspunkt för den kopierade tabellen och

väljer sedan Redigera > Klistra in.