Numbers - Förbättra utseendet på tabeller

background image

Förbättra utseendet på tabeller

Du kan förbättra tabellernas visuella utseende genom att lägga till färg, använda bilder
eller använda andra formateringsalternativ.

Så här förbättrar du utseendet på en tabell:
Du kan fylla bakgrunden för en hel tabell eller enskilda celler med olika färgeffekter

m

eller med en bild. Läs ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234” för mer
information.
Du kan ändra tjockleken och fägen på ramar runt tabeller och enskilda celler. Läs

m

”Formatera tabellcellsramar” på sidan 91” för mer information.
Du kan justera attributen för i tabellceller, även för sidhuvud- och sidfotsceller. Läs

m

”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 171” och ”Ställa in textjustering, rad-
och teckenavstånd och färg” på sidan 178” för mer information.

När du har skapat en visuell effekt som du vill återanvända kan du kopiera och
klistra in den. Det gör du genom att markera tabellen eller cellerna vars effekt du vill
återanvända och välja Format > Kopiera stil. Markera sedan tabellen eller cellerna du
vill formatera och välj Format > Klistra in stil. Du kan också återanvända formatering
du har använt på en tabell genom att använda tabellstilar. Läs ”Använda tabellstilar” på
sidan 118” för mer information.