Numbers - Sortera rader i en tabell

background image

Sortera rader i en tabell

Du kan sortera värden i några eller alla celler i en kolumn i stigande eller fallande
ordning. Rader som innehåller celler som sorteras ordnas om. Rubrikceller sorteras inte.

Sortering tar hänsyn till värden i gömda rader och kolumner.

Så här sorterar du celler:
Om du vill sortera alla celler i en kolumn väljer du Sortera stigande eller Sortera

m

fallande från popupmenyn för kolumnens referensflik.
Du kan också klicka i en tabell och sedan klicka på Sortera i verktygsfältet eller välja
Visa fler alternativ från popupmenyn för en referensflik. Då visas fönstret Sortering.
Klicka på visningstriangeln Sortera så visas sorteringsreglagen. Välj ”Sortera hela
tabellen” från popupmenyn och välj sedan en kolumn och en sorteringsordning från
de andra popupmenyerna.

Om du bara vill sortera en del av en tabell markerar du raderna du vill sortera, öppnar

m

fönstret Sortering och väljer Sortera markerade rader från popupmenyn. Välj sedan en
kolumn att sortera efter och en sorteringsordning från de andra popupmenyerna.
Om du vill sortera om värden efter att du ändrat dem öppnar du fönstret Sortering

m

och klickar på Sortera nu.
Om du vill sortera alla celler i en kolumn och sedan sortera om resultatet utifrån en

m

annan kolumns värden öppnar du fönstret Sortering och väljer ett alternativ från de
tre popupmenyerna. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) och välj alternativ för den
andra sorteringen.
Om du vill använda ytterligare sorteringsvillkor klickar du på lägg till-knappen (+) igen.

I följande tabell kan du se hur olika typer av data sorteras i stigande och fallande
ordning.

Typ av data

Stigande

Fallande

Text

aA-zZ

Zz-Aa

Datum

År (tidigaste först), sedan månad
(januari först), sedan dag (1-31)

År (senaste först), sedan månad
(december först) sedan dag
(31-1)

Siffror

-2, -1, 0, 1 och så vidare

1, 0, -1, -2 och så vidare

70

Kapitel 3

Använda tabeller

background image

Kapitel 3

Använda tabeller

71

Typ av data

Stigande

Fallande

Celler som innehåller bara
text blandat med celler som
innehåller bara siffror

-2, -1, 0, 1 och så vidare, sedan
aA-zZ

Zz-Aa, sedan 1, 0, -1, -2 och så
vidare

Celler som innehåller en
blandning av text och siffror

Värden som börjar med siffror
först (1z, 1Z, a1, A1)

Värden som börjar med text
först (A1, a1, 1A, 1z)

Tomma celler

Längst ner

Längst ner

Booleskt (SANT, FALSKT)

Under text och ovanför tomma
celler

Ovanför text