Numbers - Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

background image

Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

När du inte befinner dig i utskriftsvyn (som upprepar rubrikrader och rubrikkolumner
på varje sida) kan du ange att rubrikerna ska visas när du rullar genom ett dokument
genom att använda låsalternativet.

Så här låser och låser du upp rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell:
Markera tabellen eller ett element i tabellen, klicka på radrubrik- eller

m

kolumnrubrikknappen i formatfältet och markera eller avmarkera Lås rubrikkolumner
eller Lås rubrikrader i popupmenyn.
Du kan också komma åt kommandona via rubrikknapparna i tabellgranskaren.
Markera tabellen eller ett element i tabellen och välj sedan Tabell > Rubrikkolumner

m

eller Tabell > Rubrikrader. Markera eller avmarkera sedan Lås rubrikkolumner eller Lås
rubrikrader.