Numbers - Stänga ett kalkylblad utan att avsluta Numbers

background image

Stänga ett kalkylblad utan att avsluta Numbers

När du har arbetat färdigt med ett kalkylblad kan du stänga det utan att avsluta
Numbers.

Så här stänger du det aktiva kalkylbladet utan att avsluta programmet:
Om du vill stänga det aktiva kalkylbladet väljer du Arkiv > Stäng eller klickar på

m

stängningsknappen i det övre, vänstra hörnet av Numbers-fönstret.
Om du vill stänga alla kalkylblad trycker du ner alternativtangenten och väljer Arkiv >

m

Stäng alla eller klickar på det aktiva kalkylbladets stängningsknapp.

Om du har gjort ändringar sedan du senast sparade kalkylbladet frågar Numbers om
du vill spara.