Numbers - Spara en kopia av ett kalkylblad

background image

Spara en kopia av ett kalkylblad

Om du vill duplicera ett öppet kalkylblad kan du spara det med ett annat namn eller
på en annan plats.

Så här sparar du en kopia av ett kalkylblad i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare:

1

Välj Arkiv > Duplicera.

En namnlös kopia skapas av kalkylbladet. Båda kopiorna förblir öppna på skrivbordet
så att du kan granska och redigera dem.

2

Stäng fönstret för den namnlösa kopian, skriv in namnet på kalkylbladet och välj sedan

en plats från popupmenyn.

3

Klicka på Spara.

Så här sparar du en kopia av ett kalkylblad i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller
tidigare:
Välj Arkiv > Spara som och ange ett namn och en plats.

m

Kalkylbladet byter namn till det nya namnet och fortsätter att vara öppet. Om du vill
arbeta med den tidigare versionen väljer du Arkiv > Öppna senaste och väljer den
tidigare versionen från undermenyn.

Du kan också automatisera sparandet av en säkerhetskopia av kalkylbladet varje
gång du sparar, med samma namn och på samma plats som originalet, med orden
”Säkerhetskopia av” före filnamnet. Se ”Automatiskt spara en säkerhetskopia” på
sidan 35.