Numbers - Låsa ett kalkylblad så att det inte kan redigeras

background image

Låsa ett kalkylblad så att det inte kan redigeras

Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du låsa ett kalkylblad så att du
inte råkar redigera det av misstag när du bara tänker öppna och granska det. Du kan
enkelt låsa upp kalkylbladet när du vill om du vill fortsätta redigera det.

34

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

35

Så här låser du ett kalkylblad:

1

Öppna det kalkylblad du vill låsa och håll pekaren ovanpå namnet på kalkylbladet

överst i Numbers programfönster.
En triangel visas.

2

Klicka på triangeln och välj Lås från popupmenyn.

Så här låser du upp ett kalkylblad för redigering:
Håll pekaren ovanpå namnet på kalkylbladet överst i programfönstret tills triangeln

m

visas, klicka på triangeln och välj Lås upp.