Numbers - Ångra ändringar

background image

Ångra ändringar

Om du inte vill spara ändringar du har gjort i ett kalkylblad sedan du öppnade eller
senast sparade det kan du ångra dem.

Så här ångrar du ändringar:
Du ångrar den senaste ändringen genom att välja Redigera > Ångra.

m

Du ångrar flera ändringar genom att välja Redigera > Ångra flera gånger. Du kan ångra

m

alla ändringar du har gjort sedan du öppnade kalkylbladet eller återgå till den senast
sparade versionen.
Du återställer ändringar du ångrat genom att välja Redigera > Ångra genom att välja

m

Redigera > Gör om en eller flera gånger.
Om du vill ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparade kalkylbladet väljer du

m

Arkiv > Återgå till sparad och klickar sedan på Återgå.