Numbers - Lösenordsskydda ett kalkylblad

background image

Lösenordsskydda ett kalkylblad

När du vill begränsa åtkomsten till ett Numbers-dokument kan du tilldela det ett
lösenord. Lösenord kan bestå av olika kombinationer av siffror och stora eller små
bokstäver och en del av tangentbordets specialtecken. Lösenord som kombinerar
bokstäver, siffror och andra tecken betraktas i allmänhet som säkrare.

När du sparar ett kalkylblad i iWork ‘08- eller Excel-format kan du inte använda
lösenordsskydd, men när du exporterar ett kalkylblad som en PDF-fil kan du tilldela
det ett lösenord.

Så här hanterar du lösenordsskyddet för ett Numbers-kalkylblad:
Du använder ett lösenordsskyddat kalkylblad genom att öppna det och ange

m

lösenordet. Om du vill kan du, när du får frågan, markera ”Kom ihåg lösenordet i min
nyckelring”. Klicka sedan på OK.
Om du skriver ett felaktigt lösenord två gånger i rad visas det eventuella tips som
angavs när lösenordet skapades.

background image

Du lägger till ett lösenord för kalkylbladet genom att öppna dokumentgranskaren och

m

markera "Kräv lösenord för att öppna” på panelen Dokument. Skriv det lösenord du
vill använda i fälten och klicka sedan på Ställ in lösenord. En låssymbol visas bredvid
dokumentnamnet. Låssymbolen anger att dokumentet är lösenordsskyddat.
Om du vill få hjälp med att skapa ett ovanligt eller säkert lösenord klickar du på
knappen med en nyckelformad symbol bredvid fältet Lösenord. Lösenordsassistenten
som öppnas hjälper dig att skapa ett lösenord. Du kan välja en lösenordstyp från
popupmenyn, beroende på vilka lösenordsvillkor som är viktigast för dig.
Ett lösenord visas i fältet Förslag och dess styrka (”starkare” lösenord är svårare att
knäcka) visas genom längden och den gröna färgen på fältet Kvalitet. Om du gillar det
föreslagna lösenordet kopierar du det och klistrar in det i lösenordsfältet.
Om du inte gillar det föreslagna lösenordet kan du välja ett annat lösenord från
popupmenyn Förslag, öka längden på lösenordet genom att dra i reglaget eller ange
ett eget lösenord.
Om du vill ta bort ett lösenord från ett kalkylblad öppnar du det lösenordsskyddade

m

dokumentet och avmarkerar ”Kräv lösenord för att öppna” på panelen Dokument i
dokumentgranskaren. Avaktivera lösenordet för dokumentet genom att ange det och
klicka sedan på OK.
Du ändrar ett lösenord genom att öppna dokumentgranskaren, klicka på Ändra

m

lösenord, ange informationen och sedan klicka på Ändra lösenord.
Du lägger till ett lösenord för en PDF-version av kalkylbladet genom att följa

m

anvisningarna i ”Exportera ett kalkylblad i PDF-format” på sidan 244”.