Numbers - Ställa in sidmarginalerna

background image

Ställa in sidmarginalerna

I utskriftsvyn har alla sidor i ett blad marginaler (tomrum mellan bladets kant och
sidans kant). Marginalerna visas på skärmen med ljusgrå linjer när du arbetar i
layoutvy.

Så här ställer du in sidmarginalerna för ett blad:

1

Markera arket på panelen Blad.

2

Klicka på Vy i verktygsfältet och välj Visa utskriftsvy. Klicka sedan på Vy i verktygsfältet

igen och välj Visa layout.

3

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för bladgranskaren.

4

Du ställer in avståndet mellan layoutmarginalerna och vänster, höger, övre och nedre

kanten på en sida genom att ange värden i fältet Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.

5

Du ställer in avståndet mellan ett sidhuvud eller en sidfot och övre eller nedre kanten

på sidan genom att ange värden i fälten Sidhuvud och Sidfot.

Du skriver ut kalkylbladet med största möjliga utskriftsområde för den skrivare du
använder genom att välja Använd skrivarmarginaler. Eventuella marginaler du ställt in i
bladgranskaren ignoreras när du skriver ut.

background image

48

I det här kapitlet kan du läsa om hur du lägger till och

formaterar tabeller och deras rader och kolumner.

Det finns flera kapitel som tar upp hur du arbetar med olika delar av tabeller.

Om du vill läsa om

Gå till

Hantera tabellceller och deras innehåll

kapitel 4, ”Arbeta med tabellceller,” på sidan 81

Använda tabellstilar för formatering av tabeller

kapitel 5, ”Arbeta med tabellstilar,” på sidan 118

Använda formler i tabellceller

kapitel 6, ”Använda formler i tabeller,” på
sidan 122

Visa tabellcellsvärden i diagram

kapitel 7, ”Skapa diagram med data,” på sidan 139

Arbeta med tabeller

Du kan skapa tabeller och formatera dem, ändra storlek på dem och flytta dem på flera
olika sätt.

Om du vill läsa om

Gå till

Infoga tabeller

”Lägga till en tabell” på sidan 49

Använda tabellverktyg

”Använda tabellverktyg” på sidan 49

Göra tabeller större eller mindre

”Ändra storlek på en tabell” på sidan 52

Flytta tabeller

”Flytta tabeller” på sidan 53

Tilldela tabeller namn

”Namnge tabeller” på sidan 53

Lägga till färger och andra visuella effekter i
tabeller

”Förbättra utseendet på tabeller” på sidan 54

Definiera tabeller du kan använda om och om
igen

”Definiera återanvändbara tabeller” på sidan 54

Dela tabeller mellan iWork-program

”Kopiera tabeller mellan iWork-program” på
sidan 55

3