Numbers - Numrera sidor

background image

Numrera sidor

Du kan visa sidnummer i en sidas sidhuvud eller sidfot.

Så här numrerar du sidorna i ett blad:

1

Markera bladet.

2

Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy.

3

Klicka på Vy i verktygsfältet och välj Visa layout så visas alla sidhuvuden och sidfötter.

Du kan också visa sidhuvuden och sidfötter genom att hålla pekaren långt ner eller
högt upp på en sida.

4

Klicka i det första sidhuvudet eller sidfoten och lägg till ett sidnummer. Läs ”Infoga

sidnumrering och andra värden som ändras” på sidan 196” för mer information.

5

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för bladgranskaren och ange

sedan startsidans nummer.
Du fortsätter sidnumreringen från det tidigare valda bladet genom att markera
”Fortsätt från föregående blad”.
Du startar sidnumreringen för bladet vid ett visst nummer genom att använda fältet
Börja på.

46

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

47