Numbers - Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad

background image

Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad

Du kan låta samma text eller grafik visas på flera sidor i ett blad. Återkommande
information som visas överst på flera sidor kallas ett sidhuvud. Återkommande
information som visas längst ner på sidorna kallas sidfot.

Du kan placera egen text i ett sidhuvud eller en sidfot, och du kan använda
formaterade textfält. Med formaterade textfält kan du infoga text som uppdateras
automatiskt. Om du t.ex. infogar ett datumfält visas det aktuella datumet varje gång
du öppnar kalkylbladet. På samma vis kan sidnummerfält hålla reda på sidnumren när
du lägger till eller tar bort sidor.

Så här definierar du innehållet i ett sidhuvud eller en sidfot:

1

Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy.

2

Du visar sidhuvud- och sidfotsområdena genom att hålla pekaren långt ner eller högt

upp på en sida.
Du kan också klicka på Vy i verktygsfältet och välja Visa layout.

3

Om du vill lägga till text i ett sidhuvud eller en sidfot placerar du insättningspunkten i

sidhuvudet eller sidfoten och skriver texten.

4

Om du vill lägga till sidnumrering eller andra värden som ändras läser du ”Infoga

sidnumrering och andra värden som ändras” på sidan 196”.

44

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

45