Numbers - Lägga till och radera blad

background image

Lägga till och radera blad

Så här skapar och tar du bort blad:
Du lägger till ett nytt blad genom att klicka på knappen Blad i verktygsfältet. Du kan

m

också välja Infoga > Blad.
Ett nytt blad som innehåller en fördefinierad tabell läggs till längst ner på panelen
Blad. Du kan flytta bladet genom att dra det till en ny plats på panelen Blad.
När du lägger till ett blad tilldelar Numbers bladet ett förvalt namn, men du kan byta
namnet. Läs ”Ändra bladnamn” på sidan 41" för mer information.
Du importerar ett blad genom att göra något av följande:

m

Alternativ-dra bladet du vill kopiera till önskad plats i panelen Blad.

Â

Gör en kopia med Redigera > Duplicera. Kopian infogas direkt efter det markerade

Â

bladet.
Markera ett blad du vill kopiera i panelen Blad och välj Redigera > Kopiera. Sedan

Â

markerar du det blad du vill att kopian ska hamna efter och väljer Redigera > Klistra
in.

Du raderar ett blad och dess innehåll genom att markera det på panelen Blad och

m

trycka på backstegstangenten.

40

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

41