Numbers - Ändra bladnamn

background image

Ändra bladnamn

Ett namn identifierar varje blad på panelen Blad. Ett förvalt bladnamn tilldelas
automatiskt när du lägger till ett blad, men du kan ändra det till ett mer beskrivande
namn.

Så här byter du namn på ett blad:
Dubbelklicka på namnet på panelen Blad och redigera det.

m

Markera bladet i panelen Blad eller ett objekt på bladet och redigera namnet i fältet

m

Namn i bladgranskaren.

Du kan också byta namn på tabeller och diagram på ett blad. Läs ”Namnge tabeller” på
sidan 53” och ”Placera och formatera ett diagrams titel och teckenförklaring” på
sidan 149” för mer information.