Numbers - Öppna ett befintligt kalkylblad

background image

Öppna ett befintligt kalkylblad

Du kan öppna ett iWork ‘08- eller iWork ’09-kalkylblad. Om du vill utnyttja nya
funktioner sparar du iWork ’08-kalkylblad i iWork ‘09-format. Om användare med iWork
‘08 ska använda kalkylbladet sparar du det i iWork ‘08-format.

När du öppnar ett iWork ’09-kalkylblad som är lösenordsskyddat måste du ange
lösenordet i lösenordsfältet innan du kan visa innehållet i kalkylbladet.

Så här öppnar du ett befintligt kalkylblad:
Om du vill öppna ett kalkylblad från mallväljaren klickar du på ”Öppna en befintlig fil” i

m

mallväljarfönstret, markerar dokumentet och klickar sedan på Öppna.
Om du vill öppna ett kalkylblad du nyligen arbetat med väljer du det från
popupmenyn Öppna senaste, till vänster nedtill i mallväljarfönstret.
Om du vill öppna ett kalkylblad när du redan arbetar i ett väljer du Arkiv > Öppna,

m

väljer kalkylbladet och klickar på Öppna.
Om du vill öppna ett kalkylblad du nyligen arbetat med väljer du Arkiv > Öppna
senaste och väljer kalkylbladet från undermenyn.
Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad från Finder dubbelklickar du på kalkylbladets

m

symbol eller drar den till programsymbolen för Numbers.

Om ett meddelande visas om att ett typsnitt eller en fil saknas när du öppnar ett
kalkylblad kan du fortfarande använda kalkylbladet. I Numbers kan du välja ett typsnitt
som ska ersätta saknade typsnitt. Du kan också lägga till saknade typsnitt genom att
avsluta Numbers och lägga till typsnitten i mappen Fonts (mer information finns i Mac
Hjälp). Du visar saknade film- och ljudfiler genom att lägga till dem i kalkylbladet igen.