Numbers - Skapa medieplatshållare för en anpassad mall

background image

Skapa medieplatshållare för en anpassad mall

När du drar egna bilder, filmer eller ljudfiler till en medieplatshållare ändras
filens storlek automatiskt och den placeras åt dig. Du kan enkelt byta ut media i
medieplatshållaren genom att dra dit en ny fil. Du behöver inte radera den gamla filen
först.

Så här skapar du en medieplatshållare:

1

Lägg till en bild, ljudfil eller en film i kalkylbladet.

Läs ”Arbeta med bilder” på sidan 202”, ”Lägga till en ljudfil” på sidan 217” och ”Lägga till
en filmfil” på sidan 218” för mer information.

2

Markera det importerade objektet och flytta det till den plats där du vill ha det i

kalkylbladet. Läs ”Flytta och placera objekt” på sidan 222" för mer information.

3

Formatera det importerade objektet. Läs ”Justera, ordna och ändra utseende på

objekt” på sidan 220” för mer information.

4

Markera objektet och välj sedan Format > Avancerat > ”Definiera som

medieplatshållare”.

Du raderar en medieplatshållare genom att markera den och trycka på
backstegstangenten.