Numbers - Fördefiniera tabeller och andra objekt för en anpassad mall

background image

Fördefiniera tabeller och andra objekt för en anpassad mall

Lägg till tabeller, diagram, textrutor, bilder, former och annat initialt innehåll som
hjälper användarna att bli mer produktiva och som gör objekten i kalkylbladet visuellt
tilltalande.

Du kan t.ex.:

Lägga till namn för tabeller och titlar för diagram och för axlarna i diagrammen

Â

Lägga till formler och annat fördefinierat innehåll i tabellceller

Â

Ställa in celler så att deras värden visas på vissa sätt (t.ex. genom att använda ett

Â

numeriskt format eller kryssrutor)
Skapa textrutor eller innehåll som ger anvisningar och förslag för hur mallen kan

Â

användas
Lyfta fram vissa element i tabeller och diagram genom att använda färger

Â