Numbers - Fördefiniera blad för en anpassad mall

background image

Fördefiniera blad för en anpassad mall

Lägg till flera blad i en mall med innehåll som du vill dela upp i grupper.

Så här ställer du in blad för en mall:
Du kan lägga till och ta bort blad från i en Numbers-mall. Läs ”

m

Lägga till och radera

blad” på sidan 40” för mer information.
Läs ”

m

Ordna om blad och deras innehåll” på sidan 41” om du vill veta hur du flyttar blad

och ändrar ordningen på bladens innehåll.