Numbers - Skapa initialt kalkylbladsinnehåll för en anpassad mall

background image

Skapa initialt kalkylbladsinnehåll för en anpassad mall

Du kan använda fördefinierat innehåll till att styra utseendet på det färdiga
kalkylbladet eller till att tillhandahålla anvisningar eller annan typ av hjälp åt
mallanvändarna.

Om du vill läsa om

Gå till

Lägg till namn, formler och annat innehåll

”Fördefiniera tabeller och andra objekt för en
anpassad mall” på sidan 255

Definiera en medieplatshållare

”Skapa medieplatshållare för en anpassad
mall” på sidan 255

Ordna innehåll i blad

”Fördefiniera blad för en anpassad mall” på
sidan 256

254

Kapitel 12

Skapa egna Numbers-kalkylbladsmallar

background image

Kapitel 12

Skapa egna Numbers-kalkylbladsmallar

255