Numbers - Definiera förvalda attribut för importerade bilder

background image

Definiera förvalda attribut för importerade bilder

Du kan ställa in förvalda skuggor, opacitet, ramar, med mera för importerad grafik.

Så här ställer du in förvalda bildattribut:

1

Importera en bild genom att följa anvisningarna i ”Arbeta med bilder” på sidan 202".

2

Markera bilden och ställ sedan in attributen.

Om du vill veta hur du tar bort oönskade delar av en bild läser du ”Maskera (beskära)
bilder” på sidan 204” och ”Ta bort bakgrunden eller oönskade element från en bild” på
sidan 207”.
Om du vill förbättra bildkvaliteten och skapa intressanta effekter läser du ”Ändra
ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar” på sidan 208”.
Om du vill placera och formatera om bilden läser du ”Justera, ordna och ändra
utseende på objekt” på sidan 220”.

3

Välj Format > Avancerat > Definiera förvald bildstil.

4

Radera bilden från bladet.