Numbers - Definiera förvalda attribut för diagram

background image

Definiera förvalda attribut för diagram

Du kan ställa in ett förvalt utseende för varje diagramtyp. Du måste ställa in de
förvalda attributen för varje enskild diagramtyp.

Så här ställer du in förvalda diagramattribut:

1

Placera ett diagram på ett blad genom att klicka på Diagram i verktygsfältet och välja

en diagramtyp.

2

Markera diagrammet och ställ sedan in attributen.

Läs ”Formatera diagram” på sidan 149” om du vill veta hur du ändrar storlek på
ett diagram, roterar det och ställer in andra attribut som är gemensamma för
diagrammen.
Läs ”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159” om du vill veta hur du formaterar
cirkeldiagram, stapeldiagram och andra typer av diagram.

3

Upprepa steg 1 och 2 för alla diagramtyper du vill definiera förvalda attribut för.

4

Markera ett diagram och välj sedan Format > Avancerat > Definiera förvald stil för

diagramtyp.
Upprepa åtgärden för varje diagram du ställer in.

5

Radera diagrammen från kalkylbladet.