Numbers - Definiera förvalda diagram, textrutor, former och bilder för en anpassad mall

background image

Definiera förvalda diagram, textrutor, former och bilder för en

anpassad mall

I mallarna är förvalda värden definierade för följande objekt. Värdena används när en
mallanvändare lägger till ett av objekten:

Diagram

Â

Textrutor

Â

Former

Â

Importerade bilder

Â

Du kan använda de förvalda inställningar som redan finns i mallen du utgår från, eller
så kan du ändra inställningarna.

Om du vill läsa om

Gå till

Ställa in förvalda diagramattribut

”Definiera förvalda attribut för diagram” på
sidan 253

Ställa in förvalda attribut för textrutor och former ”Definiera förvalda attribut för textrutor och

former” på sidan 253

Ställa in förvalda bildattribut

”Definiera förvalda attribut för importerade
bilder” på sidan 254

252

Kapitel 12

Skapa egna Numbers-kalkylbladsmallar

background image

Kapitel 12

Skapa egna Numbers-kalkylbladsmallar

253