Numbers - Skicka ett kalkylblad via e-post

background image

Skicka ett kalkylblad via e-post

Bifoga kalkylblad i Numbers-, Excel- eller PDF-format till ett e-brev. Om du har
lösenordsskyddat ett kalkylblad behålls lösenordsinställningarna för Numbers-bilagor.

Så här bifogar du ett kalkylblad till ett e-brev:

1

Om du vill skicka ett kalkylblad i Numbers-format kan du lösenordsskydda det först.

Läs ”Lösenordsskydda ett kalkylblad” på sidan 31” om du vill veta hur du
lösenordsskyddar ett kalkylblad.

2

Välj Dela > ”Skicka med Mail” och välj sedan Numbers, Excel eller PDF från

undermenyn.

Ett nytt e-brev öppnas i det förvalda e-postprogrammet med en Numbers-, Excel- eller
PDF-version av kalkylbladet bifogad.