Numbers - Exportera ett kalkylblad i PDF-format

background image

Exportera ett kalkylblad i PDF-format

PDF-filer kan visas och skrivas ut i Förhandsvisning, visas och skrivas ut i Safari och
redigeras med ett PDF-program.

Så här skapar du en PDF-fil av ett kalkylblad:

1

Välj Dela > Exportera.

2

Klicka på PDF.

3

Välj en bildupplösning från popupmenyn Bildkvalitet.

Bra: Bilderna skalas ner till 72 bildpunkter/tum.
Bättre: Bilderna skalas ner till 150 bildpunkter/tum.
Bäst: Bilderna skalas inte ner.

4

Välj vilka blad som ska exporteras från popupmenyn Layout.

Bladvy: Exporterar varje blad till en enskild sida i PDF-filen.
Sidvy: Exporterar det valda bladet med den sidnumrering som är inställd i utskriftsvyn.
Läs ”Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42” om du vill veta mer om utskriftsvyn.

5

Klicka på visningstriangeln för Säkerhetsalternativ om du vill lösenordsskydda PDF-

filen.
Lösenorden är begränsade till 32 ASCII-tecken. Välj ett eller flera av följande alternativ.
Öppna dokument: Ange ett lösenord som krävs för att öppna PDF-filen.
Skriv ut dokument: Kräv ett lösenord för utskrift av PDF-filen. Om du väljer det här
alternativet väljer du också Öppna dokument och anger ett lösenord.
Kopiera innehåll från dokumentet: Ange ett lösenord som krävs för att kopiera
innehåll från PDF-filen.

6

Klicka på Nästa och ange ett namn och en plats för PDF-filen.

7

Klicka på Exportera så skapas PDF-filen.

244

Kapitel 11

Dela ett Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 11

Dela ett Numbers-kalkylblad

245