Numbers - Exportera ett kalkylblad i Excel-format

background image

Exportera ett kalkylblad i Excel-format

Filer i Excel-format kan öppnas och redigeras i Microsoft Excel på Mac OS X-datorer
och Windows-datorer.

Varje tabell konverteras till ett Excel-kalkylblad och alla andra objekt placeras på
separata kalkylblad om det finns fler än en tabell.

Så här skapar du en Excel-version av ett kalkylblad:
Välj Dela > Exportera och klicka sedan på Excel.

m

Välj Översikt om du inte vill skapa ett översiktskalkylblad vid export av flera kalkylblad.
Klicka på Nästa och ange ett namn och en plats för filen och skapa den sedan genom
att klicka på Exportera.
Välj Arkiv > Spara som, markera ”Spara kopia som” och välj sedan Excel-dokument

m

från popupmenyn. Läs ”Skapa ett kalkylblad” på sidan 32” om du vill läsa om de andra
alternativ som finns tillgängliga när du använder den här metoden.

Vissa formelberäkningar kan vara annorlunda i Excel.