Numbers - Exportera ett kalkylblad i CSV-format

background image

Exportera ett kalkylblad i CSV-format

Många program för kalkylblad kan öppna filer i CSV-format. I en CSV-fil är cellvärdena i
de olika raderna separerade med komman. Raderna separeras med radslutstecken.

Varje tabell placeras i en separat CSV-fil och alla filerna placeras i en mapp. Ingen grafik
exporteras. De senast beräknade värdena exporteras.

Så här skapar du en CSV-version av ett kalkylblad:

1

Välj Dela > Exportera.

2

Klicka på CSV.

3

Välj ett alternativ från popupmenyn Textkodning.

Unicode (UTF-8): Det här alternativet stöds av nästa alla program.
Västerländsk (Mac OS latinskt) eller Västerländsk (Windows latin 1): De här
alternativen finns för program som kräver dem.

4

Klicka på Nästa och ange ett filnamn och en plats.

5

Klicka på Exportera så skapas filen.