Numbers - Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn

background image

Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn

Följande tabell innehåller en översikt över de adressboksfält som Numbers
stöder. Synonymerna är alternativa namn du kan använda till att lägga till ett visst
adressboksfältvärde.

Adressboksfältnamn

Fältnamnsynonymer

Prefix

Titel, förled

Efternamn

Familjenamn

Förnamn

Förnamn

Tillägg

Namnsuffix, jobbsuffix, akademiskt suffix

Smeknamn

Namn som ogift

Befattning

Avdelning

Jobbavdelning

Företag

Telefon (första tillgängliga nummer)

Huvudtelefon

Arbetstelefon

Hemtelefon

Mobil

Mobiltelefon, biltelefon

Fax hem

Fax arbete

Personsökare

Sökare, beeper

Annan telefon

E-post (första tillgängliga adress)

E-postadress

E-post arbete

E-post hem

Annan e-post

URL (första tillgängliga URL-adress)

URL arbete

URL hem

Annan URL

Födelsedag

AIM (första tillgängliga adress)

IM, IM-chattnamn, IM-namn, IM-adress, chatt,
chattnamn, chattadress

240

Kapitel 10

Lägga till adressboksinformation i en tabell

background image

Kapitel 10

Lägga till adressboksinformation i en tabell

241

Adressboksfältnamn

Fältnamnsynonymer

AIM arbete

IM arbete, IM-chattnamn arbete, IM-namn arbete,
IM-adress arbete, chatt arbete, chattnamn arbete,
chattadress arbete

AIM hem

IM hem, IM-chattnamn hem, IM-namn hem,
IM-adress hem, chatt hem, chattnamn hem,
chattadress hem

Annan AIM

IM annan, IM-chattnamn annan, IM-namn annan,
IM-adress annan, chatt annan, chattnamn annan,
chattadress annan

Yahoo

Yahoo arbete

Yahoo hem

Annan Yahoo

Adress

Gatuadress (första tillgängliga gatuadress)

Gata

Postort (första tillgängliga ort)

Stad

Stat (första tillgängliga stat)

Postnummer

Postnummer

Land (första tillgängliga land)

Arbetsadress

Gatuadress arbete

Gata arbete

Stad arbete

Kommun arbete

Stat arbete

Postnummer arbete

Postnummer arbete

Land arbete

Hemadress

Gatuadress hem

Gata hem, adress hem, hemadress gatuadress

Hemort

Hemstad

Hemstat

Postnummer hem

Postnummer hem

Hemland

Annan adress

Annan gatuadress

Annan gata

background image

Adressboksfältnamn

Fältnamnsynonymer

Annan stad

Annan ort

Annan stat

Annat postnummer

Annat postnummer

Annat land

Anteckning

Anteckningar